Πολυτεχνείο Κρήτης

tuc logo enurl: http://www.tuc.gr/

Το Πολυτεχνείο Κρήτης ιδρύθηκε το 1977 με έδρα τα Χανιά και δέχτηκε του πρώτους φοιτητές το 1984. Με πέντε σχολές (α) μηχανικών -παραγωγής & διοίκησης, (β) ορυκτών πόρων, (γ) ηλεκτρονικών και υπολογιστών, (δ) περιβάλλοντος και (ε) αρχιτεκτόνων - και αντίστοιχα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών που καλύπτουν ευρύ φάσμα της επιστήμης των μηχανικών, το Πολυτεχνείο Κρήτης προσφέρει σπουδές υψηλού επιπέδου και αναγνωρισμένου κύρους. Η αποστολή του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι η ανάπτυξη σύγχρονων ειδικοτήτων που δίνουν έμφαση στην έρευνα και σε τομείς προηγμένης τεχνολογίας καθώς και στη στενή συνεργασία με τη βιομηχανία και άλλους φορείς παραγωγής στην Ελλάδα.

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης

logo tei creteurl: http://www.teicrete.gr/

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Κρήτης, ιδρύθηκε το 1983 με σκοπό την παροχή τεχνολογικής εκπαίδευσης.  Από τότε έχει επεκταθεί και αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό περιλαμβάνοντας τις Σχολές: Τεχνολογικών Εφαρμογών, Διοίκησης και Οικονομίας, Επαγγελματιών Υγείας και Πρόνοιας, Μουσικολογίας  και Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφιμών.. Συνολικά στο ΤΕΙ Κρήτης λειτουργούν 15 διαφορετικά Τμήμα, στελεχωμένα με περισσότερα από 175 μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού. Η υλοποίηση του έργου πραγματοποιείται από το Εργαστήριο Διαχείρισης Στερεών Υπολειμμάτων και Υγρών Αποβλήτων και από το Εργαστήριο Οικολογίας.

Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.

oakae logo

url: http://www.oakae.gr/

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (O.A.K. A.E.), ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2013, με τη συγχώνευση των Οργανισμών Ανάπτυξης Δυτικής και Ανατολικής Κρήτης (Ο.Α.ΔΥ.Κ. & Ο.ΑΝ.Α.Κ.) και από την μεταφορά των αρμοδιοτήτων και έργων των Ειδικών Υπηρεσιών Δημοσίων Έργων ΕΥΔΕ ΒΟΑΚ και ΕΥΔΕ Αποσελέμη. Μέτοχοί της είναι το ελληνικό Δημόσιο (51%), η Περιφέρεια Κρήτης (22%), η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης (22%) και οι Ενώσεις Αγροτικών/Γεωργικών Συνεταιρισμών (5%). Ο Οργανισμός εποπτεύεται από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και στους σκοπούς – αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται:

Νορβηγικό Ινστιτούτο Υδάτινων Ερευνών

nivalogo

url: http://www.niva.no/en/index

Το Νορβηγικό Ινστιτούτο Υδάτινων Ερευνών (NIVA) είναι το μεγαλύτερο Ινστιτούτο της Νορβηγίας που εκπονεί βασική και εφαρμοσμένη έρευνα σχετικά με τα θαλάσσια και γλυκά ύδατα. Η έρευνα του ινστιτούτου περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών και κλιματικών θεμάτων που συνδέονται με τους υδατικούς πόρους. Η παγκόσμιας κλάσης εμπειρία του NIVA είναι διεπιστημονική με ένα ευρύ επιστημονικό πεδίο. Παράλληλα συνδυάζει την έρευνα, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, την επίλυση προβλημάτων και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε διεθνές, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Το NIVA έχει συμβάλει σε έργα σε περισσότερες από 70 χώρες όπως στην Κίνα, τη Σρι Λάνκα, τη Χιλή, τη Βενεζουέλα, την Γκάνα και την Ελλάδα.