Η δημοσιότητα των αποτελεσμάτων του έργου περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες δράσεις διάδοσης και δημοσιότητας με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κοινωνικών εταίρων και των πολιτών. Οι  ομάδες – στόχοι των ενεργειών διάδοσης είναι: κάτοικοι της Κρήτης, οι κοινωνικοί εταίροι διαχείρισης των υδατικών πόρων κι οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, υπεύθυνοι για την διαχείριση των υδατικών πόρων του Νησιού. Συγκεκριμένα υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις δημοσιότητας: Ημερίδες ενημέρωσης για την προσαρμογή στις επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών, παρουσίαση επιστημονικών αποτελεσμάτων σε συνέδριο, δημοσίευση ερευνητικών εργασιών και δημιουργία της ιστοσελίδας του έργου.

 

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ) ΥΠΕΚΑ  ()

Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ) ΑΘΗΝΑ (24/6/2016)

Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ) ΧΑΝΙΑ (21/10/2016)

NIVA, ΝΟΡΒΗΓΙΑ ()

Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ) (12/2016)

Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ) ΑΘΗΝΑ (17/01/2017)

 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ (ABSTRACTS)

«The impact of changing climate conditions on the hydrological behavior of several Mediterranean sub-catchments in Crete»

Anthi Eirini Vozinaki, Evdokia Tapoglou, and Ioannis Tsanis

Geophysical Research Abstracts

Vol. 19, EGU2017-17310, 2017

EGU General Assembly 2017

© Author(s) 2017. CC Attribution 3.0 License.

«Drought, flood and rainfall analysis under climate change in Crete, Greece»

Evdokia Tapoglou, Anthi-Eirini Vozinaki, Ioannis Tsanis, Sofia Nerantzaki, and Nikolaos Nikolaidis

Geophysical Research Abstracts

Vol. 19, EGU2017-17384, 2017

EGU General Assembly 2017

© Author(s) 2017. CC Attribution 3.0 License.

« Assessment of Water Management measures through SWOT Analysis: The case of Crete Island, Greece»

PETOUSI I., FOUNTOULAKIS M., PAPADAKI A., SABATHIANAKIS I., DASKALAKIS G., NIKOLAIDIS, N. MANIOS T.